18 huhti 2019

Vältä markkinoinnin automaation sudenkuopat


Markkinoinnin automaatio on kiistatta yksi tämän vuoden tärkeimmistä digimarkkinoinnin trendeistä, ainakin jos CMO:ilta kysytään*. Yritykset hakevat automaatiolla myynnin kasvua ja parempaa asiakastyytyväisyyttä, mutta mitä tulisi ottaa huomioon tekemistä suunniteltaessa?
 

Nykytila: Liian simppeliä tai liian monimutkaista

Useilla yrityksillä on edelleen käytössä sähköpostien lähetystyökalu, jolla pystyy lähinnä hallinnoimaan uutiskirjettä ja muita kampanjaviestejä, kuten kaikille identtisiä ajankohtaisia tarjouksia. Toisilla puolestaan on käytössä edistyneempi monikanavaisen ja personoidun markkinoinnin mahdollistava automaatiotyökalu, joka on niin edistynyt, ettei useissa organisaatiossa riitä aika tai osaaminen sen operoimiseen ja monimutkaisten viestiketjujen rakentamiseen. Niillä yrityksillä, joilla softa-asiat ovat kunnossa, on haasteita datan saumattomassa liikkumisessa työkalujen välillä ja datan tuomisessa markkinoinnin ja myynnin käyttöön asiakasviestinnän personoimiseksi ja kohdentamiseksi oikeille vastaanottajille.
 

Strategia, ei softa edellä

Törmäämme usein tilanteisiin, jossa automaation rakentaminen on aloitettu softavalinnalla. Tämä lähestymistapa johtaa usein väärille raiteille, sillä vasta strategiaa valmistellessa selviää, minkälainen työkalu yrityksen tarpeisiin parhaiten sopii.  

Myös nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri asettaa omat rajoitteensa, jolloin pelkkä B2C / B2B -suuntaus tai ostoprosessin yksityiskohtainen ymmärtäminen eivät ole ainoita työkalun valintaan vaikuttavia tekijöitä.  Valinnan tekemiseen kannattaakin hyödyntää kumppania, jolla on osaaminen ja ymmärrys useista työkaluista sekä puolueeton lähestymistapa liiketoimintaa ja -haasteita parhaiten tukevaan työkalun valintaan.
 

Roadmap luo selkeyttä

Automaatioinvestoinnin pohjalle tarvitaankin aina suunnitelma tai roadmap, jossa mietitään datavetoisen markkinoinnin strategiaa aina kyvykkyyksien kasvattamisesta uusiin toimintamalleihin ja datan hyödyntämiseen. Tärkeintä on ratkaista niitä liiketoimintahaasteita tai kasvun esteitä, joihin automaatiolla voidaan pureutua, tai tunnistaa haasteet, joita skaalautuvuudella ja automaatiolla pystytään ratkaisemaan.
 
Konsernistamme Dentsusta löytyy markkinoinnin automaation asiantuntijoita, joiden kautta saat apua niin työkaluvalintoihin, datavetoisen markkinoinnin strategiseen suunnitteluun kuin automaation operoimiseenkin. Meille teknologia tai alusta on mahdollistaja, ei lähtökohta tai itseisarvo.
 
Sparraamme mielellämme myös oman datanne käyttöä medioiden paremmassa kohdentamisessa ja eri kanavien yhteistyössä. Onnistuneen automaation taustalla on myös konversion mahdollistava koukuttava ja puhutteleva sisältö, joka koskettaa lukijaansa myös emotionaalisesti ja herättää kiinnostuksen yritystä ja sen palveluita kohtaan.
 

Kaipaatko apua?

Haluamme auttaa asiakkaitamme rakentamaan strategisen ymmärryksen markkinoinnin automaation investoinnin pohjaksi. Joskus kevyt strategiatyö riittää antamaan selkeän, yhteisen suunnan: analysoimme datavetoisen markkinoinnin nykytilan ja määritämme tavoitetilan yhdessä asiakkaamme organisaation kanssa – tavoitetilan pohjalta saadaan listattua aidot tarpeet dataan, viestintään ja järjestelmäarkkitehtuurin liittyen.
 
Yhteinen näkemys auttaa välttämään tyypillisimmät sudenkuopat markkinoinnin automaatio -investoinnin yhteydessä ja mahdollistaa nopean lähdön matkalle, jonka tarkoituksena on kasvattaa myyntiä ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Haasta siis meidät buukkaamaan aiheesta palaveri, jos aihe on mietityttänyt tai on jo yrityksessänne ajankohtainen. 


* Lähde: Markkinointi&Mainonta 2.1.2019