17 elo 2018

5 vinkkiä markkinointipäättäjälle: Näin selätät strategiset haasteesi

Vizeumin emoyhtiö Dentsu Aegis Network haastatteli yli tuhatta markkinointipäättäjää selvittääkseen, mitä he näkevät tulevaisuuden suurimmiksi uhkiksi ja mahdollisuuksiksi.
 
Tutkimuksessa selvisi, että suurimpana markkinointipäättäjien strategisena mahdollisuutena nähdään data, jonka avulla voidaan kohdistaa markkinointiviestintää oikeille ihmisille eikä vain pikseleille. Sen sijaan suurimpana riskinä nähdään dataan liittyvät tietoturvaongelmat.
 
GDPR:stä kysyttäessä jopa 60 % globaaleista markkinointipäättäjistä uskoo, että se on hankaloittanut suoraa yhteyttä kuluttajan kanssa. 61 % sanoo, että vaikka dataa on enemmän kuin koskaan, on entistä vaikeampaa saada insighteja siitä irti.
 
Lisäksi trendi in-house tiimeistä kasvaa. Kysyttäessä, miten partneriverkosto kehittyy seuraavien 2-3 vuoden aikana, 52 % kertoi kehittävänsä yhtä vahvempaa in-house-markkinointi-tiimiä.
 
 
Budjetit nousevat, mutta investoinnit tökkivät
Tutkittaessa budjetteja näyttää siltä, että lyhyellä tähtäimellä markkinoinnin budjetit saattavat nousta, mutta suurin haaste on pitkäaikaisten investointien saaminen läpi. Kiinassa, Espanjassa ja Venäjällä suhtaudutaan kaikkein positiivisimmin seuraavan vuoden markkinointibudjettien kasvuun, näissä maissa ennustetaan, että budjetit kasvavat yli 5 prosenttia. Myös Isossa-Britanniassa 50 % markkinointipäättäjistä uskoo budjettien nousuun yli viidellä prosentilla. Budjettien sisällä on kuitenkin suuria muutoksia, sillä entistä suurempi osa budjeteista menee muihin kuin suoriin mediaostoihin.
 
Yllättäen vain 1/3 markkinointijohtajista näkee innovaation ajamisen organisaatiossa tärkeänä osana rooliaan. Digitaalisen transformaation kohtaaminen on haastavaa, jos tätä roolia ei oteta. Energia-, telekommunikaatio- ja teknologia-aloilla innovaatio nähtiin tärkeimpinä. Maissa on kuitenkin huimasti eroja, sillä vain 25 % Ison-Britannian markkinointipäättäjistä oli tätä mieltä, kun taas 46 % Yhdysvaltojen markkinointijohtajista koki innovaatiot tärkeimmäksi tehtäväksi.
 
Sen sijaan 2/3 näkee tärkeimpänä roolinaan liiketoiminnan kasvattamisen. 70 % kokee asiakassuhteen parantamisen olevan tie tähän, ja 63 %:in mielestä uusien tulolähteiden löytäminen tukee parhaiten liiketoimintaa.
 
 
 
Kolme isoa haastetta: kilpailu, info- ja mainostulva
Kysyttäessä haastavimmista markkinointia vaikeuttavista asioista, markkinointijohtajat nostivat esiin kolme pääpointtia. Nämä olivat kiristyvä kilpailu (56 %), kuluttajien negatiivinen suhtautuminen mainontaan (46%) ja informaatiotulva (44%).
 
Markkinointijohtajien mukaan liian vähäinen huomio markkinoinnin tehokkuuteen ja kulujen optimointiin on suurin ongelma toimistokentän kanssa toimiessa. Toiseksi suurin ongelma on että toimistot eivät tarjoa tarpeeksi laaja holistista osaamista ja näkemystä koko markkinointi-miksiin.

 
Näin vastaat markkinoinnin haasteisiin: Viisi pointtia
 
Me olemme kuitenkin jo miettineet vastauksia näihin haasteisiin ja haluaisimme nostaa esiin seuraavat viisi kohtaa, joilla markkinoinnin haasteisiin voidaan vastata:
 
  1. Luo elämyksiä: Ideat ja kampanjat, jotka ovat elämyksellisiä, emotionaalisia sekä pitkäkestoisia ovat kriittisiä brändeille, sillä kuluttajat eivät enää sitoudu niin paljon perinteisiin markkinoinnin viesteihin.

  2. Kohdenna oikeisiin ihmisiin: 79 % markkinointipäättäjistä uskoo, että datan käyttö niin, että voimme luoda ihmisille henkilökohtaisia viestejä markkinoinnissa, on tärkein asia 2-3 vuoden säteellä. Oman asiakastiedon, kyselydatan ja 3. osapuolen datojen yhdistäminen on avain oikeaan asiakasymmärrykseen.

  3. Ajattele mediaa uudella tavalla: Median määritelmä on muuttumassa, eikä se enää tarkoita vain jakelukanavia. Kuluttajatietoa saadaan esimerkiksi todella paljon sisällöistä, ja markkinoinnin budjettia kuluu sisältöjen lisäksi teknologiaan, dataan ja jakelukanavien ylläpitoon, mukaan lukien sosiaalinen media.

  4. Nosta myynti etualle: Jotta saamme kaiken hyödyn irti sitoutetuista kuluttajista, on markkinointipiteiden tavoitteena oltava myynnin lisääminen. Yli 2/3-osaa markkinointipäättäjistä sanoo, että brändiin sitoutuminen ei enää riitä, vaan asiakkaat on saatava konvertoitumaan.

  5. Syleile aidosti brändisi vastuullisia tekoja: Liki 70 % CMO’ista sanoo, että brändin yhteiskunnallisen merkityksen korostamien auttaa asiakkaiden sitouttamisessa. Etenkin nuorempi sukupolvi tekee kulutuspäätöksiä yritysten vastuullisuuden perusteella ja sen merkitys tulee vain nousemaan
 
Tulevaisuudessa markkinoinnissa tärkeintä brändeille on löytää täydellisiä hetkiä asiakaspolun varrelta, joissa kohdata kuluttaja reaaliaikaisesti.
 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksen sisäisen organisaation tulee kääntyä täysin asiakkaan palvelemisen ympärille ja ottaa markkinointiosasto kuluttajainnovaatioiden ajuriksi.