01 loka 2018

Somen ja vaikuttajien merkittävyys kasvaa räjähdysmäisesti

Vizeumin emoyhtiön, markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Networkin tuore Consumer Connection System (CCS) -tutkimus kertoo järisyttäviä lukuja suomalaisten sosiaalisen median käytöstä. 

CCS on laaja kuluttajatutkimus, joka kartoittaa esimerkiksi median käyttöä ja vaikuttavuutta, asenteita ja kulutuskäyttäytymistä. Suomessa uusin aineisto on kerätty keväällä 2018 ja vastaajia oli lähes 5 500. Tutkimus edustaa Suomen 15-74-vuotiasta väestöä.
 

YouTube ohitti Facebookin nuorimmissa


Kuukausitasolla jotain sosiaaliseksi mediaksi laskettavaa palvelua käyttää huikeat 84 prosenttia suomalaisista. Viikkotasolla korkein käyttö on Facebookilla, joka kerää 63 prosenttia suomalaisista palvelunsa pariin. 

Ikäryhmistä Facebookin käyttäminen kasvoi eniten yli 35-vuotiailla, aktiivisin ikäryhmä palvelussa ovat kuitenkin edelleen 25-34-vuotiaat. Nuorimmalla tutkimallamme demografialla, 15-24-vuotiailla, YouTube ohitti Facebookin käytössä nyt ensimmäistä kertaa näiden palveluiden olemassaoloaikana. 

B2B-päättäjät ja miehet viihtyvät enemmän LinkedInissä ja Twitterissä, naisilla korostuvat Pinterest, Instagram ja Facebook. 

Pinterest on usein kanava, joka unohtuu mainostajilta, sillä mainonta ei ole siellä mahdollista Suomessa. Pinterest on erityisesti opettajien ja nuorten naisten suosima lifestyle-kanava, johon voi brändikin tuottaa orgaanista sisältöä.
 


Palveluiden kasvuvauhdissa on suuria eroja: Suurin kasvaja Snapchat


Maturiteetiltaan vanhemmat, noin kymmenen vuotta vanhat palvelut kuten YouTube, Twitter, Facebook ja LinkedIn kasvoivat kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna noin 20 %. Nuoremmat, 2010-luvulla syntyneet palvelut kuten Instagram ja Snapchat nauttivat yli 100 prosentin kasvuluvuista.  Sosiaalisen median tulevaisuuden suunta onkin lukujen valossa hyvin selvillä: suoraan mobiililaitteille suunnitellut palvelut ovat suurimmassa nosteessa. 

Nuorin demografia käyttää esimerkiksi Instagramia, Snapchatia ja Facebookia yli kolme kertaa päivässä. Tämä selittyy muun muassa Instagramin Storyjen suosiossa, jossa tarinat häipyvät 24 tunnin kuluessa. Pikaviestipalvelut, kuten Facebookin Messenger ja Snapchat, ovat tulleet hyvin suosituiksi viestitavoiksi puheluiden sijaan. 

Sen lisäksi, että nuorimmat 15-24-vuotiaat eroavat muusta väestöstä erittäin runsaalla päivittäiskäytöllään, ovat heidän käyttämänsä palvelut myös kovin erilaisia. YouTuben lisäksi mobiilisovellukset Jodel (anonyymi keskustelusovellus), Musical.ly (videopalvelu), Tinder (deittipalvelu) ja Snapchat (pikaviesti/videopalvelu) hallinnoivat päivää.
 
 

Julkkikset ja tubettajat nuorilla, asiantuntijat ja poliitikot vanhemmilla seurannassa


On selvää, että oma perhe ja ystävät ovat vaikuttavimpia ”vaikuttajia” suomalaisten elämissä. Niin kutsuttuja tubettajia eli YouTubeen sisältöä tuottavia ihmisiä seuraa koko väestöstä 10 prosenttia. Nuorilla, 15-24-vuotiailla tämä luku on jo liki 40 %. 

Alle 35-vuotiailla myös kauneus- ja terveysaiheiset vaikuttajat korostuvat reilusti. Ruokavaikuttajat löytävät parhaan yleisönsä sekä nuorista 25-34-vuotiaista sekä vanhemmasta ikäryhmästä eli 65-vuotiaista.

Perhebloggaajat, jotka nauttivat suurta suosiota muualla Euroopassa, nostavat myös Suomessa suosiotaan. 35-44-vuotiaiden ikäryhmä seuraa erityisesti heitä. Poliitikkojen seuraaminen korostuu vanhemmalla väestöllä ja miehillä. Asiantuntijat ja esimerkiksi yliopistotutkijat ovat Suomessakin hyvin arvostettuja ja luotettuja, heidän seuraamisensa sosiaalisen median kanavissa korostuu erityisesti yli 55-vuotiaissa. 
  

Pitkät yhteistyöt korostuvat vaikuttajamarkkinoinnissa


Vaikuttajamarkkinointi on kasvanut huimasti viimeisen kolmen vuoden aikana Suomessa ja iso trendi on entistä pidemmät yhteistyöt. Mikrovaikuttajien, eli alle 10 000 seuraajan somevaikuttajien, kanssa tehtävät kampanjat voivat olla tehokkaita ja sitouttaa paljon ihmisiä, mutta moni brändi haluaa keskittää nykyään tubettaja-yhteistyönsä pitkiin yhteistöihin yhden tai muutaman suuremman seuraajamäärän omaavan vaikuttajan kanssa.

Vuosisopimusten teko sitouttaa sekä brändiä että vaikuttajaa niin, että yhteistyöstä on paljon helpompaa saada suurempi hyöty irti. Megatrendinä jatkuu myös se, että yhteistyössä ei enää keskitytä vain somekanaviin, vaan somen lisäksi vaikuttajan kanssa tehtävä yhteistyö näkyy niin tapahtumissa, tuoteyhteistöissä, printtimainoksissa kuin vaikkapa digimedioiden sisällöntuotannossa.


Lisätietoja sosiaalisesta mediasta, vaikuttajista ja CCS-tutkimuksesta antaa mielellään Dentsu Aegis Networkin Head of Social & PR Heli Ruotsalainen (heli.ruotsalainen@dentsuaegis.com).